Autor "modresny" Page

Přezdívka Autora: modresny
Stránka:


Seznam PR článků Autora:

Sort by:

Vykládáme sny

Sny se zdají lidem od nepaměti a stejně tak dlouho se jim člověk snaží přiřadit nějaký význam, pochopit je a využít v reálném životě. Obzvláště pochmurné, děsivé anebo opakující se sny vzbuzovali v lidech touhu jim porozumět. Přiřazování významu k jednotivým snovým symbolům a výklad snů je tedy téměř tak staré jako lidstvo samo. Již v Biblických textech byla [...]