Česká krajina v 3D: jak trojrozměrný model zachraňuje paměť národa

Diskuzní Fórum: CeskeForum
Technika

V uplynulých staletích se česká krajina na mnoha místech změnila k nepoznání. Významných změn zaznamenala naše krajina po konci druhé světové války v důsledku převratných poválečných událostí. V průběhu několika let byly vysídleny stovky pohraničních obcí a mnohé z nich byly následně zcela zbořeny. Zmizeli místní lidé, zmizela stavení, zmizela pracně udržovaná zemědělská půda, zmizela domácí zvířata…

Krajina ztichla, změnil se postupně místní krajinný ráz. Mnozí z nás navštívili tato ztichlá místa, aniž by tušili, že není tomu tak dlouho, co místní krajina byla pravidelně obhospodařována, byl zde slyšet dětský smích, na pastvinách se pásla domácí zvířata.

Naštěstí máme v Česku k dispozici bohatý archív starých map, leteckých snímků a fotografií, který lze využít pro lokalizaci a rekonstrukci stovek zaniklých sídel. Všechny tyto podklady dovedou zpracovat geoinformační systémy (GIS) a pomocí 3D vizualizací ukázat lidem, jak tato zaniklá sídla původně vypadala. Počítačový 3D model krajiny je velmi atraktivní nástrojem pro zobrazení stavu a změn v okolní krajině.

Digitální model terénu v 3D

Vědci a GIS specialisté z Přírodovědecké fakulty UK v Praze již několik let svojí pozornost zaměřují na hodnocení dlouhodobých změn krajiny. Pro tyto účely vyvinuli metodiku a trojrozměrný model krajiny v GIS. Pomocí těchto prostředků krůček po krůčku rekonstruují zaniklé budovy, rybníky či remízky, které byly rozstříleny tanky v pohraničí, zatopeny zdvihem vodní hladiny údolních nádrží či zbourány v důsledku necitlivého územního rozvoje měst v době minulého totalitního režimu. Pomocí názorných animací a historických střihů lze ukázat široké veřejnosti překotnou historii krajiny v Česku doplněnou o osudy místních lidí, který osud zavál daleko od míst, kde se narodili.

Základem 3D modelu je tzv. digitální model terénu, což je zjednodušeně řečeno síť bodů reprezentující zemský povrch a nesoucí informaci nejen o poloze daného místa, avšak také o nadmořské výšce. Na tento povrch se umísťuje zprvu archivní letecký snímek či stará mapa. Aplikace leteckého snímku umožňuje reálný vjem struktury historické krajiny, jelikož je krajina zachycena z ptačí perspektivy. Na letecké snímky či mapy jsou následně umísťovány 3D objekty. Jedná se hlavně o vegetaci a budovy. K tvorbě reálné rekonstrukce budov nutno použít vhodných historických pramenů, jako jsou dobové fotografie, pohlednice či postřehy žijících pamětníků. Vizualizační funkce GIS dovolují vytvářet animace v libovolném přiblížení, úhlu snímání, rychlosti a směru pohybu kamery. Pro tvorbu modelu odborníci z Karlovy Univerzity využívají jak komerční systém ArcGIS od firmy ESRI, tak i volně stažitelných software, např. Sketchup od společnosti Google.

3D rekonstrukce zaniklých sídel v Česku

Více se múžete dočíst v celém článku Česká krajina v 3D: jak trojrozměrný model zachraňuje paměť národa. Nezabudněte si také pročíst ostatní články ze sekce Technika.Zanechat odpověď

Kolik je 15 + 7 ?
Prosím nechte tato políčka jak jsou: