Držet náklady pod kontrolou je s QI snadné

Diskuzní Fórum: CeskeForum

Aby se Váš rozpočet nedostal do červených čísel, je nutné naplánovat dlouhodobou strategii. Při ní je klíčové stanovit krátkodobé cíle a poté důsledně sledovat jejich plnění a vyhodnocovat přínosy. Jako podporu můžete využívat informační systém QI, který pomáhá i v dalších záležitostech spojených s rozpočtováním:

 Řízení rizik a prevence je jedním z pilířů povinností finančního ředitele: aby se omezil výskyt potíží, musí být vedení připraveno doslova na všechno. Například i na rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmu, která nabyla účinnosti od Nového roku. QI TIP: Se změnou už dopředu počítá QI, které aktuality v legislativě promítne automaticky – zásadním způsobem tak pomůže třeba při tvorbě účetní uzávěrky nebo zpracování mezd.

Vedení firmy by mělo brát zřetel na řízení režijních nákladů: pokud tato oblast není dostatečně sledována, je pravděpodobné, že se vymkne kontrole. Právě v tomto sektoru totiž často dochází k plýtvání penězi. QI TIP: Funkce rozpočty prochází napříč celým QI – získáte tak přehledy dat ze všech firemních frakcí: například informace o aktuálním stavu skladových zásob, nákladech, výnosech, reporty o prodeji nebo podrobný přehled o kalkulaci výrobků. Snadno tak vysledujete aktuální stavy nejen režijních nákladů, ale také například výrobní odchylky.

Při tvorbě manažerského reportingu je potřeba mít k ruce kvalitní data. Důležitá je jejich aktuálnost a přesnost. Pokud se vše připraví poctivě, může reporting ukázat firemní výsledky z různých hledisek a pomůže získat maximum ekonomických informací. QI TIP: Jako reporting můžete využít například manažerský dashboard, který je součástí QI. Přehledně zobrazuje informace například o cash flow, tržbách a hospodářských výsledcích včetně dalších finančních přehledů.

QI zvládne i další věci: odvozovat rozpočty z jiných období, importovat data z Microsoft Excelu nebo porovnávat plánované výsledky se skutečnými přímo v účetních sestavách a zjistí tak odchylky od reality. Protože je údaje v QI nemožné zkreslit, budete mít vždy k dispozici pouze relevantní výsledky.

 http://blog.qi.cz/index.php/category/novinky-erp-qi/

Zanechat odpověď

Kolik je 15 + 2 ?
Prosím nechte tato políčka jak jsou: