Historie a dělení vah podle konstrukce a použitých fyzikálních metod

Diskuzní Fórum: CeskeForum

Ze 13. století se dochovala desková malba Sv. Michaela vážícího duše z dílny španělského umělce Soriguerola. Historie vážení na trochu sofistikovanějších přístrojích sahá do konce 18. a začátku 19. století. První rovnoramenné pákové váhy (tzv. Jazýčkové) se objevují ve století devatenáctém. Ve stejném století se ve Francii objevují i váhy kuchyňské – tak jak je známe s kuchyňským závažím. Váhy obecně jsou, jak známo, přístroje sestrojené pro měření hmotnosti pomocí tíže. Tyto přístroje pracují na různých fyzikálních principech. Vážení samotné je jedním z nejstarších a nejrozšířenějších postupů měření vůbec.

Vážením rozumíme obvykle porovnávání tíhy těles, resp. gravitačního působení (síly) zemského gravitačního pole F, daného vztahem F = G (M m/r²), kde G je gravitační konstanta, M je hmotnost Země, m je neznámá hmotnost zkoumaného tělesa a r je vzdálenost mezi těžištěm Země a místem, kde se porovnávání silového působení na zkoumané těleso nebo množství látky provádí. Protože G, M a do značné míry i r můžeme pokládat za konstantní, je velikost této síly současně mírou hmotnosti vážené látky případně tělesa. Pokud je tedy silové působení F na dva objekty v daném místě na povrchu Země stejné, říkáme v běžném životě, že oba objekty mají stejnou váhu a obvykle tím rozumíme, že mají stejnou hmotnost.

Při velmi přesných váženích se však musí brát ohled jak na nadmořskou výšku místa vážení (hodnota proměnné r, redukce vážení na hladinu moře), tak také na vliv atmosféry podle Archimédova zákona (redukce na vážení ve vakuu).

Podle konstrukce a použitých fyzikálních metod porovnávání síly F dělíme váhy na řadu typů, zejména na váhy pákové porovnávají hmotnost váženého předmětu se závažím o známé hmotnosti – tyto se dělí dále na váhy rovnoramenné, nerovnoramenné a kyvadlové. Dále pak váhy pružinové, které měří pomocí deformace pružiny a konečně váhy tenzometrické, jež měří pomocí deformace piezoelektrického prvku.

U nás v Sartalex nabízíme moderní digitální váhy laboratorní i průmyslové váhy od předních světových výrobců. Pokud potřebujete poradit s nákupem takových zařízení, neváhejte se na nás obrátit pomocí poptávkového formuláře nebo telefonicky. Kontakty najdete na webu.

Zanechat odpověď

Kolik je 3 + 10 ?
Prosím nechte tato políčka jak jsou: