Hydroizolace

Diskuzní Fórum: CeskeForum

Ačkoliv se děčínská firma Golss s.r.o. zaměřuje primárně na prosvětlovací systémy (střešní světlíky), věnuje se i hodroizolacím a zateplení plochých střech. hydroizolace, zateplení a prosvětlovací systémy jsou dohromady tím nejlepším řešením při generálních opravách plochých střech a realizaci nových střešních plášťů. Ruku v ruce zde kráčí nejnovější technologie s dlouholetou zkušeností, díky nimž provádíme 100 % izolaci a zateplení jinak problematických plochých střech.

Ploché střechy můžeme dělit podle dvou základních kritérií, kterými jsou funkce a konstrukční řešení. Podle funkce lze střechy dělit na nepochozí střechu, jež zajišťuje přístup pouze pro kontrolu stavu konstrukce a zařízení na střeše pro nezbytnou údržbu. Oproti tomu provozní střecha slouží pro dopravu, rekreaci, sport nebo i specifické vybavení domu. Do této kategorie řadíme i střechy se zelenou úpravou – tzv. zelené střechy. Podle konstrukce pak dělíme ještě na střechy jednoplášťové, dvouplášťové a víceplášťové.

Každý střešní plášť má určité vrstvy. Existuje provozní vrsta, což je vnější povrch střešního pláště umožňující provozní využití střechy. Hydroizolační vrstva je jakási vodotěsná izolace, která kryje podstřešní prostory (typicky půdu) nebo jednotlivé vrstvy pláště pod ní před atmosférickými vlivy a případně před vodou. Bližší označení se volí podle funkce a konstrukce či polohy ve střeše. Existují tak hlavní hydroizolační vrstvy, pojistné hydroizolační vrstvy či provizorní hydroizolační vrstvy. Hydroizolace na střechách představují pak fyzicky asfaltové pásy, syntetické fólie, kovové plechy nebo stěrkové a stříkané hydroizolace. Veškeré spoje je nutné utěsnit tak, aby byly vodotěsné.

Účelem roznášecí vrstvy je rovnoměrné zatížení z provozu střešního pláště. Měla by být co nejlehčí, aby zbytečně nezatěžovala nosnou konstrukci. Separační vrstva pak odděluje vrstvy střešního pláště z důvodů výrobních, mechanických nebo chemických. Tepelně izolační vrstva omezuje nežádoucí tepelnou ztrátu nebo tepelné zisky objektů. Parotěsná vrstva je tou částí střešní izolace, která zajistí omezující či zamezující pronikání vodní páry z vnitřního prostředí do střešního pláště. Jako parotěsnou zábranu lze použít syntetické parotěsné fólie. Navíc se zde prosazují i nátěry a stěrky postavené na různých bázích. Spádová vrstva vytváří potřebný sklon po sobě následujících vrstev střešního pláště. Měla by být co nejlehčí, jenom tak totiž zbytečně nezatěžuje nosnou konstrukci. Přijde Vám vše příliš komplikované? Obraťte se na Golss.

Zanechat odpověď

Kolik je 8 + 6 ?
Prosím nechte tato políčka jak jsou: