Řešíme rovnice s logaritmy

Diskuzní Fórum: CeskeForum




Rovnice patří do učiva matematiky pro druhý stupeň základní školy. Dělá vám toto učivo problémy a potřebujete se naučit vypočítat rovnice a nerovnice? Nejprve si vysvětleme, jak taková rovnice vypadá a jak se teoreticky postupuje při řešení. Základem je pochopit, že se každá rovnice skládá z pravé a levé strany, které obsahují funkci. Je dobré si umět funkce znázornit graficky, protože na první pohled uvidíte, zda má daná rovnice vůbec řešení a případně kolik. Ptáte se, jak to poznáte? Je to jednoduché, stačí do soustavy souřadnic znázornit funkce z obou stran rovnice, pokud se protnou, souřadnice průsečíku udávají řešení rovnice, neprotnou-li se vůbec, rovnice nemá řešení. Počet průsečíků udává počet řešení rovnice.

Nejjednodušším typem rovnice je rovnice lineární, její grafickou podobou je přímka. Nerovnice se v mnohém podobají rovnicím, pouze mezi stranami není vždy jen rovnítko. Pokud jde o složitější typy rovnice, mohou to být kvadratické, exponenciální nebo třeba logaritmické. Počítání s logaritmy a exponenty není složité, jakmile si uvědomíte, které číslo v zápisu logaritmu je základ, které je exponent a které výsledek, budou se vám logaritmy počítat snáz. U exponenciální funkce je podmínkou, že základ tvoří reálné číslo větší než nula a různé od jedničky. Díky tomu i pro základ logaritmu platí stejné podmínky.

Abyste si ujasnili pravidla řešení rovnic a nerovnic a ekvivalentní úpravy, je dobré zkusit si vypočítat alespoň několik příkladů. Jakmile zvládnete obyčejné lineární rovnice, můžete přistoupit k těžším rovnicím a nerovnicím, které obsahují třeba logaritmy. Vyzkoušejte příklady na logaritmické rovnice a nerovnice, jejich zvládnutí je klíčové pro další pochopení výpočtů ve fyzice i chemii. Potřebujete-li získat cvik při řešení rovnic a nerovnic, navštivte portál Příklady.com a vyzkoušejte si výpočet jednoduchých i těžších příkladů.



Zanechat odpověď

Kolik je 9 + 15 ?
Prosím nechte tato políčka jak jsou: