Rizikové kácení stromů

Diskuzní Fórum: CeskeForum
Za rizikové kácení stromů se považuje kácení a prořezávání v problematických oblastech a místech. Jedná se o místa, které mohou ohrozit zdraví či majetek. To je důvodem, proč by takové kácení a ošetřování stromů mělo být svěřeno pouze odborníkům.

Rizikové kácení stromů často vyžaduje horolezeckou techniku a vybavení a pracovníci musí být správně školeni. Pracovníci správně vycvičeni a znalý mohou obdržet certifikát evropského stromolezce. Dobré firmy jsou také pojištění proti případným škodám. Všechny zmíněné aspekty kvalitní firmy jsou samozřejmostí u společnosti Kácenístromů. Rizikové kácení stromů je určováno individuálně, protože vždy záleží na konkrétní situaci.

Kácení stromů

Ke kácení stromů dochází v případě, kdy již není možné strom řádně ošetřit, nebo pokud strom ohrožuje zdraví a životy lidí nebo jejich majetek. Pro kácení stromů je třeba oprávnění. Kácení stromů si poradí s kácením stromů všech velikostí a druhů a to jak za normálních tak i ztížených podmínek.

Za normálních podmínek je strok kácen ze země nejjednodušším způsobem, kterým je řízené nasměrování dopadu kmene. Nicméně tento způsob je vhodný pouze, pokud je kolem stromu k dispozici dostatek místa a nedojde k ohrožení lidí či majetku.

Pokud není k dispozici dostatek místa, je kácení již rizikové. Nejčastěji se jedná o stromy v blízkosti budou, ve stráni nebo v blízkosti elektrického vedeni. Stromy musí být káceny jinou technikou, například odřezáváním shora. Ke kácení za ztížených podmínek jsou využívány horolezecké vybavení, lana, jeřáby nebo vysokozdvižné plošiny. Rizikové kácení stromů je tak prováděno stromolezeckou technikou, kdy jednotlivé části stromu nedopadají volně na zem. U společnosti Kácenístromů je samozřejmostí pojištění odpovědnosti za škody na zdraví a majetku až do výše 4,5mil. Kč.Zanechat odpověď

Kolik je 14 + 2 ?
Prosím nechte tato políčka jak jsou: