Spolehlivá diagnostika transformátoru VN je bedlivě zkoumána firmou ELDIAG, s. r. o.

Diskuzní Fórum: CeskeForum
Se zárukou provozu bez poruchy společnost ELDIAG, s. r. o., poskytuje kompletní servis v okruhu diagnostiky elektrických strojů a izolací vysokého napětí. Sem patří výkonové a měřící transformátory, ale také kondenzátorové průchodky, vazební kondenzátory, tlumivky, vnitřní elektromotory a alternátory všech napěťových hladin a výkonů. Firma ELDIAG je specializována také na spolehlivá diagnostické testování, z jejichž výsledků se mohou vydedukovat určitá opatření pro bezporuchový chod.

Ucelená diagnostika transformátoru VN VVN

Společnost ELDIAG provádí diagnostiku celého izolačního systému, jenž zahrnuje měření izolačního odporu, kapacity, napětí, ztrátového činitele a rezistivity, měření impedance nakrátko při sníženém napětí, velmi citlivé měření převodů, kontrolují se ztráty naprázdno a nakrátko při sníženém napětí, komplexní rozbor včetně plynové chromatografie. Dělá se diagnostika transformátoru VN VVN, velice přesné měření kondenzátorových průchodek, velice přesná diagnostika přístrojových traf, tlumivky a kondenzátory nevyjímaje.

Kontroluje se i izolační olej

Provozní revize izolačních systémů elektrických zařízení a vysokonapěťových strojů se koná metodou izolační olej-papír. Ozkoušený systém přihlíží ke kontrole a vyhodnocení izolační charakteristiky, měření napětí nakrátko při sníženém napětí a rovněž diagnostiku a zhodnocení kvality, jakou vlastní izolační olej. Použitelný izolační olej se rozpozná dle času jeho životnosti v přístroji, což se dá jednoduše prozkoumat navýšením intenzity faktorů ovlivňujících stáří olejů.

Provádíme požární bezpečnost v domácnostech i podnicích

Aby pracovní prostředí u vás nestrašil vznik požáru rozbitého transformátoru, měli byste v první řadě myslet na požární bezpečnost. Správnou požární bezpečnost zajišťuje revizní technik, který především odebere vzorek oleje z transformátoru. Před vyhořením transformátoru se můžete spolehlivě bránit tak, že odvrátíme namočení přístroje, nebo zestárnutí transformátorového oleje, eventuálně odhalením skryté poruchy.Zanechat odpověď

Kolik je 13 + 2 ?
Prosím nechte tato políčka jak jsou: